0 items €0,00
  • Geen producten in je winkelmand.
nieuwsberichten

Veel minder restafval dankzij actie 100-100-100.nu

De Velsense deelnemers aan de actie 100-100-100.nu mogen trots zijn op het resultaat. Met maar 26,1 kilo restafval per deelnemer per jaar hebben zij de overheidsdoelstelling voor 2020 alvast bereikt.

Milieuwethouder Floor Bal deed zelf ook mee aan 100-100-100.nu. Hij is trots op ‘zijn’ deelnemers: ,,Samen hebben we in Velsen laten zien hoeveel grondstoffen we uit ons afval kunnen halen”, aldus Bal. ,,Die basis zullen we gebruiken om met alle bewoner toe te werken naar een manier om het scheiden van afval voor alle inwoners makkelijker en vanzelfsprekend te maken. We zijn gestart bij laagbouwwoningen maar ook voor de bewoners van hoogbouw moet het makkelijker worden hun afval te scheiden.”

Om in 2020 de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden te halen, zal onze hoeveelheid restafval flink moeten dalen: van de huidige 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo per inwoner per jaar. Deelnemers van 100-100-100.nu in de gemeente Velsen bereiken nu al veel meer dan die ambitie. Zij scheiden 83% van hun afval en hebben gemiddeld nog maar 26,1 kilo restafval per jaar.

De resultaten van 100-100-100.nu geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens, en welke omstandigheden van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle 100-100-100.nu gegevens geanalyseerd en de cijfers doorberekend ten behoeve van de eindrapportage die na de zomer verschijnt.

Voor 100-100-100.nu wogen meer dan 3500 mensen in 29 gemeenten 100 dagen lang hun afval (gfe, oud papier, plastic, blik & pak en restafval). Daarnaast deden ze mee aan wekelijkse opdrachten, kregen ze informatieve video’s te zien en konden ze opzoeken welk product in welke bak hoort in de online Wat-Hoort-Waar-database. Deelnemers gaven elkaar steun en aanmoediging via het online Forum, met tips en suggesties.

HVC zet zich samen met gemeenten in om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit afval te behouden. Er wordt per gemeente gekeken naar de optimale manier van afval scheiden; hoe maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om hun afval apart te houden? En wat kunnen inwoners zelf doen? Want inwoners spelen een hoofdrol bij het scheiden van afval. Na de zomervakantie organiseert HVC voor alle deelnemers eindbijeenkomsten.

Zie ook www.100-100-100.nu.

Van de redactieDe Jutter12 juli 2016
Bekijk het originele artikel