0 items €0,00
  • Geen producten in je winkelmand.
nieuwsberichten

Deelnemers 100-100-100 uit Heemskerk ‘scoren’ slechts 21,4 kilo restafval per jaar.

Deelnemers 100-100-100 in Heemskerk mogen trots zijn op hun resultaat: Met slechts 21,4 kilo restafval per deelnemer per jaar hebben zij de 2020 doelstellingen alvast bereikt.

100-100-100, het project over afval scheiden en afval voorkomen, heeft aan het einde van de rit ook in Heemskerk prachtige resultaten geboekt! De deelnemers hebben laten zien dat door goed scheiden van afval er nog maar 21,4 kilo restafval per persoon per jaar overblijft. Dat is heel erg weinig vergeleken met de rest van Nederland. Het laat zien dat de landelijke doelstellingen om de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 100 kilo per persoon per jaar, heel goed haalbaar zijn.

Doelstelling bewezen haalbaar
Om in 2020 de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden te halen, zal onze hoeveelheid restafval flink moeten dalen: van de huidige 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo per inwoner per jaar. Deelnemers van 100-100-100.nu in Heemskerk bereiken (nu al!) veel meer dan die ambitie: Zij scheiden 84% van hun afval en hebben gemiddeld nog maar 21,4 kilo restafval per jaar. De richtlijn van 100 kilo restafval per persoon per jaar is dus goed haalbaar.

Niet mèèr kopen dan je nodig hebt
Wethouder Frank Frowijn in Heemskerk deed zelf ook mee aan 100-100-100.nu. Hij is trots op de deelnemers: “We zien dat als mensen het thuis eenmaal goed georganiseerd hebben, het scheiden van afval routine wordt. Goede informatie blijft hierbij van belang. Ook het voorkomen van afval, echt niet meer kopen dan je nodig hebt, heeft invloed op de hoeveelheid restafval. Door het goed scheiden en voorkomen van afval, halen we er samen uit wat erin zit!”

De resultaten van 100-100-100 geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens, en in welke omstandigheden van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle 100-100-100 gegevens geanalyseerd en de cijfers doorberekend ten behoeve van de eindrapportage die na de zomer verschijnt.  Onderzocht wordt op welke manier de resultaten vertaald kunnen worden in maatregelen en voorzieningen die het scheiden van afval voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend maken.

Cijfers in Heemskerk

  • Groente-, fruit en etensresten (gfe): 100-100-100 deelnemers in Heemskerk scheidden 52,1 kilo etensresten per deelnemer per jaar. Dat is 3,4 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
  • Plastic, blik & pak: 100-100-100 deelnemers in Heemskerk scheidden 20,2 kilo plastic, blik & pak per deelnemer per jaar. Dat is 3,4 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
  • Papier: 100-100-100 deelnemers in Heemskerk hebben met 41,5 kilo papier per deelnemer per jaar zelfs iets minder dan de helft van de hoeveelheid papier die een gemiddelde Nederlander produceert. Hiermee tonen zij aan hoe belangrijk het is om bekend te zijn met afvalpreventie methodes. Door het gebruik van bijvoorbeeld nee/nee stickers of door bewuster boodschappen te doen, kunnen we veel afval voorkomen.
  • Restafval: 100-100-100 deelnemers in Heemskerk produceren 91% minder restafval dan de gemiddelde Nederlander.

Voor 100-100-100 wogen in 29 gemeenten meer dan 3500 mensen 100 dagen lang hun afval (gfe, oud papier, plastic, blik & pak en restafval). Daarnaast deden ze mee aan wekelijkse opdrachten, kregen ze informatieve video’s te zien en konden ze opzoeken welk product in welke bak hoort in de online Wat-Hoort-Waar database. Deelnemers gaven elkaar steun en aanmoediging via het online Forum, met tips en suggesties.

Van de redactieHeemskerk Nieuws14 juli 2016
Bekijk het originele artikel